ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
CNC Lathe
dot
dot
Machining Center
dot
dot
Overhaul Machine
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Web link
dot
PICTURE DISCRIPTION
 
Manufacture  :    OKUMA
Product Name  :    OPTICAL FIBER
Product Number  :    DUBBLE, SINGLE
Controller  :    -
Contact us  :    คุณน้ำ  081-482-2790
                       คุณมาโนท   081-906-0055
 
Manufacture  :    OKUMA
Product Name  :    RESISTER BREAK
Product Number  :    -
Controller  :    -
Contact us  :    คุณน้ำ  081-482-2790
                     คุณมาโนท   081-906-0055
 
Manufacture  :    OKUMA
Product Name  :    RIGHTER
Product Number  :    18W 110V
Controller  :    -
Contact us  :    คุณน้ำ 081-482-2790
                       คุณมาโนท   081-906-0055
Manufacture  :    OKUMA
Product Name  :    MODULE
Product Number  :    -
Controller  :    -
Contact us  :    คุณน้ำ  081-482-2790
                        คุณมาโนท   081-906-0055
Manufacture  :    OKUMA
Product Name  :    POWER SUPPLY 24V
Product Number  :    -
Controller  :    -
Contact us  :    คุณน้ำ  081-482-2790
                       คุณมาโนท   081-906-0055
Manufacture  :    OKUMA
Product Name  :    INTERFACE
Product Number  :    -
Controller  :    -
Contact us  :    คุณน้ำ  081-482-2790
                        คุณมาโนท   081-906-0055

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]ศูนย์รวมบริการครบวงจร (ซ่อม-จำหน่าย) เครื่องจักร CNC พร้อมบริการขนส่ง-ขนย้ายเครื่องจักร
บริษัท พี.ซี.เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด บริษัท พี.ซี.เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด
96 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2943-2570-2,0-2943-3313แฟกซ์ : 0-2949-4779
สภาวิศวกร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกรรมที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย _______________________________________________________________________________________________________________________________