ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
CNC Lathe
dot
dot
Machining Center
dot
dot
Overhaul Machine
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Web link
dot
>> Transection & Transport

 

               

บริษัท พี.ซี. เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด... บริการขนส่ง ขนย้ายเครื่องจักร ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีทั้งรถ 6 ล้อ, 10 ล้อ และ
Forklift  6-10 Ton ไว้คอยให้บริการ พร้อมทั้งทีมงานที่มีคุณภาพ บริการขนย้ายทั้งภายในบริษัท และนอกสถานที่
---->> รถบรรทุก 6 ล้อ เคลน 3-5 ตัน
               
---->> รถบรรทุก 10 ล้อ 
               
---->> รถโฟล์คลิฟท์ 7 ตัน
               

 

ผลงานที่ผ่านมา        
     
>> 03/02/58             
JOB : ขนย้ายเครื่องจักร
Machine : -
Customer : Musashi Prachinburi
Detail : Used Machine
 
>> 22/06/60             
JOB : ขนย้ายเครื่องจักร
Machine : LCS-15
Customer : Yontrakarn Metalwork
Detail : Used Machine
   

   
>> 16/9/57              
JOB : ขนย้ายเครื่องจักรภายใน
Machine : -
Customer : Musashi Prachinburi
Detail : Used Machine
 
>> 09/9/57              
JOB : ขนส่งเครื่องจักร
Machine : Takizawa
Customer :
Detail : Used Machine
 
>> 05/9/57              
JOB : ขนย้ายเครื่องจักรภายใน
Machine : -
Customer : Musashi Navanakorn
Detail : Used Machine

      
>> 23/8/57              
JOB : ขนย้ายเครื่องจักร
Machine : Machine Griding
Customer : Musashi Navanakorn
Detail : Used Machine
 
>> 16/8/57              
JOB : ขนย้ายเครื่องจักรภายใน
Machine : -
Customer : Musashi Prachinburi
Detail : Used Machine
 
>> 29/7/57              
JOB : ขนส่งเครื่องจักร
Machine : LCS-15
Customer : Valeo
Detail : Used Machine

                                  
>> 28/7/57              
JOB : ขนส่งเครื่องจักร
Machine : Soarer
Customer : Musashi Prachinburi
Detail : Used Machine
 
>> 16/7/57
JOB : ขนส่งเครื่องจักร
Machine : Takamaz
Customer : Valeo  
Detail : Used Machine
 
>> 21/6/57              
JOB : งานย้ายและติดตั้ง
Machine :  Motor
Customer :  Musashi Navanakorn
Detail : -

         

 

 

 22-06-60 article
03-02-58
16-9-57 article
9-9-57 article
5-9-57 article
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์รวมบริการครบวงจร (ซ่อม-จำหน่าย) เครื่องจักร CNC พร้อมบริการขนส่ง-ขนย้ายเครื่องจักร
บริษัท พี.ซี.เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด บริษัท พี.ซี.เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด
96 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2943-2570-2,0-2943-3313แฟกซ์ : 0-2949-4779
สภาวิศวกร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกรรมที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย _______________________________________________________________________________________________________________________________